Øvelse 1: Kapitel 15

 

Øvelse 1.

 

 • Formål:
  Øvelsen giver et indtryk af, hvor meget tillid der er mellem nogle samtaledeltagere.

 

 • Materialer:
  Et lokale med samtaledeltagere, optageudstyr som fx en smartphone med videokamera, holder eller støtte til telefonen.

 

 • Instruktion:
  a) Lav en videooptagelse af en samtale (efter at have spurgt om lov). Det må gerne være en, du selv er deltager i.
  b) Lav en transskription af optagelsen, så du hjælpes til at få øje på detaljerne i det, der foregår.
  c) Notér hvilke træk ved samtalen, der vidner om allerede opnået tillid mellem parterne, og hvilke teknikker deltagerne ser ud til at anvende for at få og opnå tillid fremadrettet.