Øvelse 1: Kapitel 7

 

Øvelse 1. Mundtlig instruktion

 

  • Formål: Øvelsen viser hvor svært det er at kommunikere og løse en opgave, når ens kommunikative ressourcer er begrænsede.

 

  • Materialer: 6 forskellige slags LEGO-klodser x det antal studerende på holdet. Handout med et billede af en figur som de skal bygge – kun nok til halvdelen af de studerende.

 

  • Instruktion:
    1. Opdel de studerende i teams af to og to (A & B). A og B skal sidde med ryggen til hinanden, så de ikke kan se hvad den anden laver.
    2. A gives LEGO-klodser og billedet af den figur der skal bygges, og B gives kun LEGO-klodser.
    3. A laver den anviste figur og forklarer til B, som skal lave nøjagtig samme figur.