Øvelse 1: Kapitel 9

 

Øvelse 1: Supply Chain Management som interaktionel praksis

 

Formål:
At omsætte analyse til handling

 

Kontekst:
Du er blevet kontaktet af BQ Hobby med henblik på at gennemføre en strategisk ændring af deres køber-leverandør forhold. Der er afsat et år til projektet, og du er den eneste kommunikationsperson på projektet. Udover dig er der tilkoblet to konsulenter med speciale i det erhvervsøkonomiske aspekt i SCM, så du kan koncentrere dig udelukkende om det relationelle og kommunikative aspekt.

 

Opgaver:

 • Hvilke analyser vil du foretage udover den, der er givet i bogen?
   
 • Hvilke initiativer vil du gennemføre for at opnå de ønskede resultater?
  1. Hvilke interessenter vil du fokusere på og hvorfor?
  2. Hvad skal disse interessenter lære?
  3. Hvordan vil du tilrettelægge den læringsproces?
   
 • Hvordan vil du kontrollere at det virkede?