Øvelse 3: Kapitel 2

Øvelse 3. De 5 hvorfor

 

 

 • Formål:
  Øvelsen gør kulturelle grundantagelser synlige.

 

 • Instruktion:
  a) Når en person siger noget, svarer du med "Hvorfor det?". b) Som opfølgning på svaret spørger du igen "Hvorfor det?" c) Prøv at gøre det 5 gange. d) Reflektér over, om du når ned til et grundfjeld af grundlæggende antagelser eller styrende værdier.

 

 • Bemærk:
  Måske er det nødvendigt at formulere "hvorfor" på andre måder for ikke at skabe unødig irritation; det er nemlig ikke formålet med øvelsen. Sig da i stedet "Hvordan kan det egentlig være?", "Hvad er årsagen til det?", "Hvordan er I nået frem til at gøre det på den måde?" osv.

 

 • Variation:
  Hvis situationen tillader det, så overvej at drøfte de værdier, du udleder af øvelsen, med den du talte med, og spørg hvad vedkommende tænker om den givne værdi.