Øvelse 3: Kapitel 21

 

Øvelse 3: At rådgive rådgiverne

 

Formål med øvelsen:

 • At koble viden og teori om kommunikationsrådgivning med faktisk rådgivning.
 • At træne de studerende i at observere andres rådgivningspraksis – og analyse hvad de gør godt, og hvad de bør forbedre.
 • At få de studerende til at reflektere over, hvordan man optræder effektivt i rollen som rådgiver.
 • At give de studerende mulighed for at prøve at sidde i en ægte rådgivningssituation – og dermed træne dem i at tænke og agere som rådgivere i praksis.

 

Opbygning af øvelsen:

I denne øvelse skal hver gruppe analysere og rådgive en af de andre grupper. Det, der skal analyseres og rådgives om, er, hvordan den pågældende gruppe løste rådgivningsopgaven i øvelse 2.
Denne øvelse er altså en reel rådgivningsopgave – og rådgivningssamtalerne afholdes i klasserummet, mens de andre studerende observerer.

 

 


Køreplan:

 • Behold grupperne fra de to første øvelser, og tildel hver gruppe videooptagelserne af en anden gruppes rådgivningssamtale fra øvelse 2.
 • I skal nu i grupper analysere den rådgivningssamtale, som den anden gruppe var involveret i forleden.
  • Gennemse videoen og notér ned, hvad der gik godt, og hvad gruppen kunne have gjort bedre
  • Prioriter jeres argumenter og bliv enige om, hvordan og i hvilken rækkefølge I vil præsentere den anden gruppe for jeres evaluering af samtalen.
  • Forbered samtalen.
 • Alle grupper skal nu give feedback til den gruppe, de har rådgivet. Samtalerne finder sted i midten af klasserummet, og alle de andre studerende observerer og noterer, hvad grupperne gør godt, og hvad de kunne gøre bedre.
 • Til slut kan alle pointer igen samles.
 • Er vi blevet klogere på, hvad den gode rådgiver gør?
 • Skal der tilføjes ting til de lister, vi lavede for god rådgivning i forbindelse med øvelse 2?
 • De vigtigste pointer kan fastholdes/tilføjes på tavlen, via en flip-over eller via en padlet (padlet.com)