Om forfatterne

Mie Femø Nielsen (redaktør)

Nielsen er uddannet cand.mag. og ph.d. fra Københavns Universitet, arbejder som professor på Københavns Universitet, leder forskningscenteret CIRCD og har ekspertise inden for professionel interaktion og strategisk kommunikation. Nielsen er redaktør på bogen og bidrager til kapitel 1 om nye interaktionelle realiteter for internationale virksomheder, kapitel 2 om kultur, kapitel 3 om sted og rum, kapitel 4 om kommunikation og medarbejderes daglige interaktion, kapitel 5 om uformel og formel interaktion, kapitel 6 om møder, kapitel 7 om møder via video, web eller telefon, kapitel 11 om den virtuelle medarbejders kommunikation, kapitel 15 om tillid i relationer, kapitel 22 om træning i kulturforståelse, kapitel 23 om undervisningsperspektivet og kapitel 24 om undersøgelsesmetoder.

 

Brian L. Due (redaktør)

Due er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet og ph.d. fra Københavns Universitet, er ansat som adjunkt i organisationskommunikation på Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Dues forskning befinder sig inden for innovation og social interaktion i forskellige organisatoriske kontekster. Due har også en mangeårig erfaring med det private erhvervsliv fra firmaet Nextwork inden for forskningsbaseret strategisk rådgivning. Due er redaktør på bogen og bidrager til kapitel 1 om nye interaktionelle realiteter for internationale virksomheder, kapitel 2 om kultur, kapitel 3 om sted og rum, kapitel 4 om kommunikation og medarbejderes daglige interaktion, kapitel 14 om kommunikation i forandringsprocesser, kapitel 17 om teams i internationale virksomheder, kapitel 19 om innovation og idéudvikling, kapitel 20 om ledelsesrådgivning og indre branding, kapitel 21 om interaktionel kommunikationsrådgivning, kapitel 23 om undersøgelsesmetoder og epilogen “Fremtidsperspektiver: Hvor bevæger feltet sig hen?”.

Thomas L.W. Toft (redaktør)

Toft er uddannet cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet, arbejder som projektleder i forskningscenteret CIRCD og har ekspertise inden for intern kommunikation, kontoradfærd og -indretning. Toft er redaktør på bogen og bidrager til kapitel 10 om det fysiske kontor. 

Gitte Gravengaard (redaktør)

Gravengaard er uddannet cand.mag. i dansk og kommunikation og ph.d. fra Københavns Universitet, er ansat som lektor i kommunikation på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og arbejder med kommunikationsrådgivning, strategisk kommunikation og journalistikforskning. Gravengaard har de seneste år forsket i journalistisk praksis, og i hvordan praktikanter lærer i praktikperioder. Gravengaard er redaktør på bogen og bidrager til kapitel 13 om socialisering i organisationer, kapitel 21 om interaktionel kommunikationsrådgivning og kapitel 24 om undersøgelsesmetoder.

Ann Merrit Rikke Nielsen (redaktør)

Rikke Nielsen er cand.mag. i dansk og historie fra Københavns Universitet, arbejder som ekstern lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab samt akademisk analytiker i Nextwork.

Rikke Nielsen har ekspertise inden for strategisk kommunikation, diskursanalyse og sociopragmatik. Rikke Nielsen er redaktør på bogen og bidrager til kapitel 6 om møder, kapitel 7 om møder via video, web eller telefon, kapitel 11 om den virtuelle medarbejders kommunikation og kapitel 24 om undersøgelsesmetoder.

 

                                                

Thomas Albrechtsen

Albrechtsen er uddannet cand.mag. i retorik og er CEO i Nextwork. Albrechtsen er ekspert i strategisk rådgivning af danske og internationale organisationer, der arbejder i et politisk farvand. Albrechtsen bidrager til kapitel 20 om ledelsesrådgivning og indre branding.

Emil Hovøre Andersen

Andersen er uddannet cand.mag. i dansk med profil i organisationskommunikation fra Københavns Universitet, er ansat i Groupcare A/S som netværk- og kommunikationsrådgiver og har særligt ekspertise inden for organisationskommunikation og digitale netværk. Andersen bidrager til kapitel 18 om viden i netværk.

 

Mathias Nick Andersen

Andersen er uddannet cand.mag. i kommunikation og IT fra Københavns Universitet, er ansat i Falck som Head of Digital Excellence og har særligt ekspertise inden for digital forretningsudvikling og brugercentreret design. Andersen bidrager til kapitel 18 om viden i netværk.

Birte Asmuß

Asmuß er uddannet M.A. i tysk og kulturvidenskab fra Göttingen Universitet og Hamborg Universitet og ph.d. i arbejdspladsinteraktion fra Aarhus Universitet, er ansat som lektor på Institut for Virksomhedskommunikation på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og arbejder med mundtlig interaktion på arbejdspladser (medarbejderudviklingssamtaler, formelle og uformelle møder, strategimøder osv.). Asmuß er særligt interesseret i at undersøge, hvordan interaktion på arbejdspladsen er med til at skabe organisationen. Asmuß bidrager til kapitel 1 om nye interaktionelle realiteter for internationale virksomheder, kapitel 6 om møder og kapitel 12 om den stabile organisation – rutiner i organisationer.

Sandra Bothmann

Bothmann er uddannet cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet, er ansat i bureauet Berú som projektleder og konsulent og har ekspertise inden for strategi, kommunikation og projektledelse. Bothmann bidrager til kapitel 16 om globalt lederskab og kapitel 14 om kommunikation i forandringsprocesser.

Rikke Grønbæk Bruun

Bruun er uddannet cand.mag. i dansk med profil i kommunikation fra Københavns Universitet, arbejder til daglig som leder i Nykredit og har ekspertise inden for forandringsledelse og forandringskommunikation. Bruun bidrager til kapitel 14 om kommunikation i forandringsprocesser. 

Jesper Højberg Christensen

Christensen er uddannet mag.art. i litteraturvidenskab og dansk fra Københavns Universitet, stifter af Nextwork, Kforum, Advice m.fl. vidensvirksomheder, er adj. professor på CBS og har skrevet bøger og artikler om strategisk kommunikation og branding i spændet mellem teori og praksis. Christensen bidrager til kapitel 20 om ledelsesrådgivning og indre branding.

Amalie Malling Dahl

Dahl er uddannet cand.mag. i dansk med faglig profil i kommunikation, er ansat i Kulturministeriets Ledelses- og Kommunikationssekretariat og har ekspertise inden for bl.a. strategisk kommunikation, ledelses- og medarbejderkommunikation og projektledelse. Dahl bidrager til kapitel 11 om den virtuelle medarbejders kommunikation.

Thomas Dünweber

Dünweber er uddannet cand.mag. i Cognition and Communication fra Københavns Universitet, er ansat i Mærsk Line IT som projektleder og har særligt ekspertise inden for adfærdsdesign og procesoptimering. Dünweber bidrager til kapitel 18 om viden i netværk.

 

Hartmut Haberland

Haberland er uddannet germanist og filosof fra Freie Universität Berlin, arbejder som professor på Roskilde Universitet og har ekspertise inden for sprog og globalisering. Haberland bidrager til kapitel 8 om skriftlig interaktion om emnet lingua franca.

Liv Otto Hassert 

Hassert er uddannet cand.mag. i dansk med faglig profil i kommunikation fra Københavns Universitet, er ansat som erhvervs-ph.d.-studerende hos Maersk Line IT og har ekspertise inden for teams, projektledelse, og samarbejde i globale organisationer. Hassert bidrager til kapitel 6 om møder, kapitel 7 om møder via video, web eller telefon og kapitel 17 om teams i internationale virksomheder.

Jeanette Landgrebe

Landgrebe er uddannet cand.ling.merc. fra Aarhus Universitet og ph.d. fra Syddansk Universitet, er ansat som adjunkt på Institut for Design og Kommunikation på Syddansk Universitet og har ekspertise inden for engelsk virksomhedskommunikation og social interaktion. Landgrebe bidrager til kapitel 4 om kommunikation og medarbejderes daglige interaktion, kapitel 8 om skriftlig interaktion, kapitel 13 om socialisering i organisationer og kapitel 23 om undervisningsperspektivet.

 

Magnus Larsson

Larsson er uddannet psykolog og ph.d. fra Lunds Universitet i Sverige, arbejder som lektor på Institut for Organisation på Copenhagen Business School og forsker i lederskab, ledelsesudvikling og organiseringsprocesser. Larsson bidrager til kapitel 16 om globalt lederskab.

Anders Lund

Lund er uddannet M.A. i Corporate Communication og HD fra Aarhus School of Business, er ansat som managementkonsulent i Deloitte Consultings Strategy & Operations-praksis og har ekspertise inden for strategi, forretningsmodeller og Supply Chain Management. Lund bidrager til kapitel 9 om Supply Chain Management som interaktionel praksis.

Bergur Rønne Moberg

Moberg er uddannet mag.art. og ph.d. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet, er ansat som seniorstipendiat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet og har ekspertise inden for bl.a. verdenslitteratur og postkolonialisme, den rumlige vending inden for kunst og humaniora og moderne arkivstudier. Moberg bidrager til kapitel 3 om sted og rum.

Esben Berg Nielsen

Berg Nielsen er uddannet cand.mag. i dansk med faglig profil i kommunikation fra Københavns Universitet, er ansat hos Holm Kommunikation og har ekspertise inden for strategisk kommunikation. Berg Nielsen bidrager til kapitel 10 om det fysiske kontor.

Sae Oshima

Oshima er uddannet M.A. og ph.d. i kommunikationsstudier fra University of Texas at Austin, er ansat som adjunkt på Aarhus Universitet og har ekspertise inden for mikroetnografi og social interaktion på arbejdspladser. Oshima bidrager til kapitel 6 om møder.

Pernille Schmidt

Schmidt er uddannet cand.mag. i filmvidenskab fra Københavns Universitet med ophold i hhv. New Delhi, Indien og Washington D.C., USA. Schmidt er ansat som projektleder i konsulentvirksomheden ACI A/S og arbejder i krydsfeltet mellem kultur, kommunikation og IT med bl.a. framework-udvikling og implementering af globale projekter. Schmidt bidrager til kapitel 22 om træning i kulturforståelse.

Leo Smith

Smith er uddannet M.A. i Corporate Communication og HD fra Aarhus School of Business, arbejder som ph.d.-studerende på Aarhus Universitet med fokus på mentoringprocesser og har ekspertise inden for samtaleanalyse og strategy-as-practice. Smith bidrager til kapitel 9 om Supply Chain Management som interaktionel praksis.

Signe Ørom

Ørom er cand.mag. i portugisisk og spansk og ph.d. fra Københavns Universitet. Ørom er indehaver af kulturtræningsbureauet ConnectingCultures og har ekspertise inden for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder globalt, og som ønsker at forbedre deres tværkulturelle kommunikation og samarbejde. Ørom bidrager til kapitel 22 om træning i kulturforståelse og kapitel 23 om undervisningsperspektivet.