Øvelse 1: Kapitel 8

Øvelse 1: første kontakt omkring fremtidigt samarbejde

 

Formål med øvelsen:

  • At give de studerende viden om, hvordan skriftlig interaktion kan fremme en hensigtsmæssig og ligeværdig interaktion med samarbejde i fokus.
  • At gøre de studerende opmærksomme på, hvordan høflighedsstrategier kan påvirke en interaktion
  • At træne de studerende i at analysere og reflektere over andres og egen skriftlige interaktion, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

 

Øvelse 1:
Diskutér med udgangspunkt i Brown og Levinsons ni høflighedsstrategier, om nedenstående skriftlige interaktion (tekstboks 1) fremmer en hensigtsmæssig og ligeværdig interaktion, hvor samarbejde er i fokus. Interaktionen er den første skriftlige interaktion mellem to eksterne samarbejdsparter, der skal påbegynde et fælles arbejdsprojekt sammen. De kender ikke hinanden i forvejen, og har ikke tidligere haft kontakt. Projektlederen på projektet har sat de to parter sammen, og har bedt den ene part om at tage kontakt til den anden part, så deres samarbejde kan påbegyndes.

 

De ni høflighedsstrategier er:

1. vær opmærksom på modtageren
2. søg enighed
3. overdriv interesse, billigelse, sympati
4. undgå uenighed
5. insistér på fælles forståelse
6. giv tilbud og giv tilsagn
7. forudsæt og insistér på gensidighed
8. fremsæt årsager
9. brug humor