Øvelse 2: Kapitel 7

 

Øvelse 2. Møde med og uden leder

 

 • Formål:
  At lade de studerende opleve hvor vanskeligt det er at holde et produktivt ICT-medieret møde uden ordentlig ledelse.

   
 • Materialer:
  De studerendes egne laptops/tablets, samt en emne/en opgave der skal holdes møde om.

 

 • Instruktion:
  a. Opdel de studerende i teams på mellem tre og fem personer
  b. Giv dem en opgave, de alligevel skal løse: Det kan fx være at planlægge et studenteroplæg, en dataindsamling eller lignende.
  c. Bed dem løse opgaven via et ICT-medieret møde. Giv dem en kort, men realistisk tidsramme.
  d. Bed dem derefter dele sig, så de sidder på to eller tre lokationer (nogle går til kantinen/et projektrum eller lignende)
  e. Afbryd de studerende efter 172 af tiden og spørg hvordan det går? Spørg indtil produktivitet og problemløsning. Bed dem derefter udpege en mødeleder og en referent.
  f. Giv dem mulighed for at afslutte opgaven.
  g. Lav en opsamling I plenum: Hvordan ændrede rollefordelingen deres møde?