Øvelse 1: Kapitel 11

Den virtuelle medarbejder: Øvelse 1

 

  • Formål:
    Øvelsen tydeliggør fordele og ulemper ved virtuelt samarbejde.

 

  • Materialer:
    En computer til hver deltager, netadgang, en Google-konto pr. deltager

 

  • Instruktion:
    Gå sammen med 3-4-5 kolleger eller studiekammerater om at planlægge et par møder, I skal holde den kommende uge. Det skal helst være nogle, du skal til at samarbejde med eller jævnligt samarbejder med. Hold planlægningsmødet via Skype. Opret et dokument i Google Docs, og skriv undervejs i Skype-mødet på dokumentet, således at I alle får jeres input og rettelser med undervejs. Slut mødet med at aftale, hvad I hver især skal ordne inden næste møde, og udfør så vidt muligt disse opgaver ved hjælp af virtuelle værktøjer.  Begynd næste uges møde med at tale om, hvad forskellen har været for jer mht. de synkrone og de asynkrone opgaver, og find på nogle nye redskaber at eksperimentere med, som I tror vil kunne være relevante for jer. Ved tredje møde, som meget gerne må lægges på en café, kan I evaluere de afprøvede redskabers relevans for jer, og beslutte jer for en virtuel værktøjskasse, der vil matche jeres fremtidige samarbejde.