Øvelse 2: Kapitel 11

 

Den virtuelle medarbejder: øvelse 2

 

  • Formål:
    Øvelsen giver indblik i den virtuelle medarbejders hverdag, øver forståelsen og giver erfaring med indsamling af empiri

 

  • Materialer:
    Et kamera der kan optage videofiler og stills, samt papir og pen.

 

  • Instruktion:
    De studerende bliver i mindre grupper påm2-3 bedt at skabe kontakt til en række virtuelle medarbejdere, gerne i forskellige situationer fx ude & flytbar, ude og stationær, hjemme osv.. Dette kan enten ske via de studerendes eget netværk, cold calling eller via en evt. case, der arbejdes med på holdet. De studerende får til opgave aftalt en dag hvor, de får lov til at følge medarbejderen, og de skal i den forbindelse benytte forskellige metoder fx shadowing, CI, videoetnografi og mini-interviews. Efter dagen skal de studerende i grupperne bearbejde det indsamlede data og lave en præsentation af evt. observerede problemstillinger og udfordringer, samt de løsninger, som informanten benytter sig af. Det kan enten være i form at en kort oplæg i plenum eller som en minirapport.