Øvelse 2: Kapitel 21

 

Øvelse 2: Præsenter jeres strategi for kommunikationsdirektøren

 

Formål med øvelsen:

 • At træne de studerende i at koble teori og praksis.
 • At få de studerende til at reflektere over, hvordan man optræder effektivt i rollen som rådgiver.
 • At få de studerende til at reflektere over og argumentere for, hvordan man mest hensigtsmæssigt præsenterer sine ideer og strategier for en given rekvirent –
 • og reflektere over, hvordan man generelt bør optræde i denne relation.
 • At give de studerende mulighed for at prøve at sidde i en simuleret rådgivningssituation.

   

Opbygning af øvelsen:

I denne øvelse skal projektet, ideerne og strategien, der blev udarbejdet i øvelse 1, præsenteres for kommunikationsdirektøren. Gruppen skal forberede dette møde og lægge en strategi for, hvad de vil sige, hvornår og hvordan… Og de skal også lave evt. PPT, papirer eller andet, de har brug for til mødet.
Møderne afholdes i klasserummet som rollespil, hvor en frivillig studerende agerer den kommunikationsdirektør, som gruppen skal præsentere sine ideer for. Efterfølgende er der diskussion i plenum.

 

Køreplan:

 • Behold grupperne fra den første øvelse.
 • ”I har tidligere udviklet ideer til, hvordan man kunne undersøge og løse det problem med de interne video- og telefonmøder, som vi arbejdede med i øvelse 1. Nu henvender kommunikationsdirektøren sig igen, og I bliver bedt om at præsentere jeres ideer for ham på et møde om en uge”
 • I skal nu i grupperne diskutere:
  • Hvordan vil I gribe denne opgave an – og hvorfor?
  • Hvordan vil I præsentere jeres idé – og hvorfor? Begrund alle jeres valg.
  • Forbered mødet – både hvad I vil sige, og hvis I skal have PPT, papirer eller andet med.
 • Om nogle timer/et par dage/en uge laver vi et rollespil, hvor alle grupper skal deltage i hver deres møde med kommunikationsdirektøren.
 • Efter forberedelsestiden:
  Mødet finder sted ved et mødebord i midten af klasserummet. Det bliver filmet – og alle medstuderende sidder rundt om og observerer.
 • Når mødet er slut, er der en fælles diskussion om, hvad der gik godt i samtalen, og hvad gruppen kunne forbedre og måske gøre anderledes.
  • Først kan den involverede gruppe få ordet og redegøre for, hvad der var deres strategi ift. mødet. Her må de ikke kommentere på, hvordan det faktisk gik.
  • Dernæst får observatørerne ordet og giver deres input omkring, hvad der gik godt, og derefter om hvad de mener kunne forbedres.
  • Derefter en fælles diskussion mellem gruppe, observatører og underviser.
  • De vigtigste pointer kan fastholdes på tavlen, via en flip-over eller via en padlet (padlet.com)
    

Materiale:
Optageudstyr så samtalerne kan blive optaget.