Øvelse 2: Kapitel 8

Øvelse 2: formalitet i skriftlig interaktion

 

Formål med øvelsen:

  • At give de studerende viden om, hvordan hhv. formelle og uformelle formuleringer kommer til udtryk i ens skriftlige interaktion
  • At gøre de studerende opmærksomme på, hvilke sproglige strategier, der er hensigtsmæssige i den situerede kontekst.
  • At træne de studerende i at analysere og reflektere over andres og egen skriftlige interaktion, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

 

Øvelse 2:

Diskutér hvilke faktorer, der bidrager til at en skriftlig interaktion kan karakteriseres som hhv. formel, semi-formel og/eller uformel. Brug nedenstående skriftlige interaktion til at rammesætte diskussionen. Den først interaktion er en henvendelse fra en tøjproducent i UK som skriver til en dansk butiksejer for at høre, hvordan salget af en bestemt jakke går. Den danske butiksejers respons vises efterfølgende. Vurdér afslutningsvis, hvorvidt de to maileksempler lægger sig op ad kommunikationsparadigme 2 eller 3.