Øvelse 4: Kapitel 8

 

Øvelse 4: alignment i en organisatorisk sammenhæng

 

Formål med øvelsen:

  • At give de studerende viden om, hvad det vil sige at aligne og disaligne med sin forventede identitet i en organisatorisk kontekst.
  • At gøre de studerende opmærksomme på, hvordan sproglige formuleringer kan bidrage til hhv. alignment og disalignment i en skriftlig interaktionel kontekst
  • At træne de studerende i at analysere og reflektere over andres og egen skriftlige kommunikation, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

 

Øvelse 4:

Diskutér Zimmermans begreber alignment og disalignment og hvordan de kan påvirke en skriftlig interaktion i en organisatorisk kontekst. Tag udgangspunkt i de to nedenstående forskellige mailinteraktioner, der begge omhandler en aflysning af et møde, men hvor responsen er forskellig.