Øvelse 1: Kapitel 13

Øvelse 1: Tavs viden i uddannelsesinstitutionen

 

Formål med øvelsen:

 • At give de studerende viden om, hvad tavs viden er og tilbyde dem begreber til at tale om det.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, hvordan tavs viden eksisterer i en lang række sammenhænge – både på en arbejdsplads, på en uddannelsesinstitution og i deres hverdag.
 • At træne de studerende i at analysere og reflektere over egen og andres tavse viden, hvordan den kommer til udtryk i praksis – og hvordan den kan italesættes.

 

 

Opbygning af øvelsen:
Med udgangspunkt i deres viden om tavs viden og socialiseringsprocesser skal de studerende diskutere, hvilke vigtige klynger af tavs viden, der knytter sig til et element fra deres hverdag, en fodboldkamp, og til den uddannelsesinstitution, de opholder sig i og kender så godt.

Spørgsmålene på listen nedenfor kan tages én af gangen: Først en gruppediskussion og derefter en diskussion i plenum på hele holdet ledet af underviseren.
Eller alle spørgsmål kan uddeles til grupperne, som inden for et bestemt tidsinterval skal nå at diskutere disse. Derefter fælles diskussion i plenum på hele holdet.

 


Køreplan:

 • Gennemgang af tavs viden og måske også socialisering og socialiseringsmekanismer.
 • I skal nu i grupper diskutere følgende spørgsmål:
  • Hvad er tavs viden?
  • Forestil jer en fodboldkamp. Hvilken tavs viden er knyttet hertil?
  • Hvad ville et rumvæsen ikke vide, hvis vedkommende pludselig landede lige ved siden af en fodboldkamp?
  • Hvad er den tavse viden på den uddannelsesinstitution, hvor vi sidder nu?
  • Hvad ville et rumvæsen ikke vide, hvis vedkommende kom ind i dette rum lige nu?
  • I hvilke tilfælde er der brug for at sætte ord på den tavse viden i jeres uddannelsesinstitution?
  • Til slut diskuteres svarene i plenum.