Øvelse 2: Kapitel 13

 

Øvelse 2: Tavs viden i organisationer og virksomheder

 

Formål med øvelsen:

 • At give de studerende viden om, hvad tavs viden er og tilbyde dem begreber til at tale om det.
 • At gøre de studerende opmærksomme på, hvordan tavs viden eksisterer i den professionelle praksis i organisationer og virksomheder. Og give dem værktøjer til, hvordan de kan forsøge at få fat i denne tavse viden.
 • At træne de studerende i at analysere og reflektere over egen og andres tavse viden, hvordan den kommer til udtryk i praksis – og hvordan den kan italesættes.

 

Opbygning af øvelsen:
Med udgangspunkt i deres viden om tavs viden og socialiseringsprocesser skal de studerende diskutere, hvilke vigtige klynger af tavs viden, der knytter sig til organisationer og virksomheder, de kender. Det kan fx være i forbindelse med tidligere jobs, frivilligt arbejde eller aktuelle studiejobs.

Spørgsmålene nedenfor kan tages én af gangen: Først en gruppediskussion og derefter en diskussion i plenum på hele holdet ledet af underviseren. 
Eller alle spørgsmål kan uddeles til grupperne, som inden for at bestemt tidsinterval skal nå at diskutere disse. 
Derefter fælles diskussion i plenum på hele holdet.

 

 

 

Køreplan:

 • Gennemgang af tavs viden og måske også socialisering og socialiseringsmekanismer.
 • I skal nu i grupper diskutere følgende spørgsmål:
  • Tænk på en organisation eller virksomhed, du kender godt. (kan være gammel arbejdsplads, sted for frivilligt arbejde eller hvor du aktuelt har studiejob).
  • Hvis en folkeskoleelev kom ind i den organisation, du tænker på, hvad ville vedkommende så ikke vide?
  • Nævn en række indsigter, rutiner og viden, som er en del af den tavse viden i denne organisation?
  • Hvordan har du fået fat i denne tavse viden?
  • Hvad kan man selv generelt gøre for at få indsigt i den tavse viden i organisationer? Hvad virker godt, hvad virker ikke?
 • Til slut diskuteres svarene på hvert enkelt spørgsmål i plenum. Underviser kan undervejs skrive hovedpointer ned og dermed ende op med en liste af gode råd på tavlen.

 

Materiale:
A3 post-it. 
Sprittusch.