Eksempel 2: Kapitel 13

 

Eksempel to: registrering af opgaver

Vi er til et afdelingsmøde i en virksomhed, hvor der er en ny medarbejder med. HR-chefen (HR) tager emnet op om, at de alle skal huske at registrere de opgaver, de laver. Denne registrering skal ske den første uge hver måned. Den nye medarbejder er projektleder (PRO). Den tredje aktive deltager i nedenstående interaktion er mødeleder (MØ). Der er i alt 5 medarbejdere med til mødet.

 

MØ:                                   såh
                                          (0.8)
                                          reducering af ad hoc opgaver
                                          (0.5)
                                          øh sidste gang var vi øh
                                          (0.6)
                                          over mål os’ i rød og vi skal registrere i den her uge

(( mødeleder flytter rød magnet på en tavle ned og  vender overkrop og ansigt mod de andre medarbejdere))

HR:                                     vi skal registrere i den her uge ja det skal vi alle sammen huske
MØ:                                    så husk og regi- registrere op[gaver]
HR:                                                                                     [hvis] vi li’ ska’ forklare den

                                          ((HR-chef drejer ansigt mod projektleder))

                                          så har vi så’n en uge øh den første uge hver øh måned hvor vi registrerer faktisk alle de opgaver vi laver
PRO:                                   okay
HR-chef:                            i planlagt og ikke planlagt
PRO:                                  ja
HR-chef:                            øh og det er så det der ligger til grundlag for for den her kpi øh hvor meget af vores tid
                                         (0.3)
                                         vi selv kan styre og hvor meget vi
                                         (0.3)
                                         ik så godt kan styre
                                         (1.5)
HR-chef:                           og øh den arbejder vi selvfølgelig på og få ned sådan vi ka’ få planlagt vores tid lidt bedre
PRO:                                  ja

((Herefter går mødedeltagerne over til at tale om et nyt emne))